Bước 1: Vào phần trang của tôi ( dấu 3 gạch ngang ở góc phải bên dưới của ứng dụng Facebook )

Bước 2: Chọn trang bạn muốn thêm người

Bước 3: Vào cài đặt trang ( bánh răng góc phải trên cùng của ứng dụng Facebook )

Bước 4: Nhấp vào vai trò trên trang

Bước 5: Click thêm người vào trang

Bước 6: Nhập mật khẩu của tài khoản Facebook

Bước 7: Nhập email hoặc tên của người dùng cần thêm vào trang

Bước 8: Bấm lưu và hoàn tất

Share this...
Share on Facebook
Facebook