Quảng cáo Facebook có thể không được phê duyệt bởi vô vàn lý do. Các nhà quảng cáo thường khá đau đầu khi mất công chuẩn bị nội dung, hình ảnh quảng cáo nhưng khi cài đặt lại không được Facebook chấp nhận. Những lý do được đưa ra nhiều khi rất chung chung, khiến cho nhà...