Facebook ads là một dịch vụ quảng cáo của Facebook dựa trên nền tảng là lượng người sử dụng mạng xã hội này và các ứng dụng, tiện ích đi cùng. Có một cách để bạn hiểu hơn về hình thức quảng cáo hiệu quả này chính là thông qua việc nắm được và hiểu...
 Thể hiện thông điệp Marketing một cách đơn giản, rõ ràng Khi tạo ra hình ảnh để quảng cáo, bạn nên tự hỏi mình ba câu hỏi… Khẩu hiệu (tagline)/nội dung cho ad image sẽ là gì? (Thông thường chúng ta sẽ lấy từ landing page) Chúng ta muốn target đến ai? Sản phẩm/promotion/offer là...